Kancelaria Radcy Prawnego Antoni Wysocki

News

Zasady rozliczeń

Cennik

Przy stałej obsłudze prawnej Firm - wynagrodzenie w systemie rozliczenia ryczałtowego lub w systemie godzinowym.

Wynagrodzenie godzinowe ustalane jest na podstawie rozliczenia faktycznego czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana każdorazowo  z Klientem, po zapoznaniu się z materiałami sprawy.Zależy od stopnia zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz pozostałych kosztów (przygotowanie dokumentacji, koszty dojazdu, koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw klienta).Wynagrodzenie uwzględnia zasady określone Rozporządzeniem ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radcy prawnego oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu(Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z 2002 r. z poźn. zm.)
.
W przypadku niektórych spraw po uzgodnieniu z klientem elementem wynagrodzenia może być premia za pomyślny wynik sprawy.

Copyright (c)2012 Kancelaria Radcy Prawnego Antoni Wysocki | Design by Sunlight webdesign