Kancelaria Radcy Prawnego Antoni Wysocki

News

Formy współpracy

Proponowane formy współpracy:


  • 1.)  kompleksowa  obsługa prawna przedsiębiorstwa Klienta przez Kancerarię.Strony ustalają stosownie do wymagań Klienta zakres czasowy i przedmiotowy świadczonej pomocy prawnej.W ramach proponowanej formy współpracy Kancelaria świadczy usługi  doradztwa prawnego, uczestniczy w czynnościch windykacyjnch, zapewnienia zastępstwo procesowe w toczących się sporach sądowych.
  • 2.) świadczenie pomocy prawnej w ramach miesięcznego abonamentu odpowiadającego umówionej liczbie godzin.
  • 3.) zastępstwo procesowe przed Sądami, organami administracyjnymi i w postępowaniu egzekucyjnym  w konkretnej sprawie.
  • 4.) zlecenie na dokonanie jednostkowej czynności, w tym np. sporządzanie opinii prawnej, uczestniczenie Kancelarii w określonej przez strony czynności procesowej.
  •  

Copyright (c)2012 Kancelaria Radcy Prawnego Antoni Wysocki | Design by Sunlight webdesign